Կայքը վերաթողարկման փուլում է

Բնապահպանական ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի վարչություն


պետի ժ/պ՝  Արթուր Մկրտումյան

     (+374 11) 818-503
   economhead@mnp.am
 

 

 


Ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի բաժին


բաժնի պետ - վարչության պետի տեղակալ՝ Մարինա Այդինյան

    (+374 11) 818-515
   


 


Շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական մեխանիզմների , ստանդարտների ու տեխնիկական կանոնակարգերի բաժին


պետ՝  Լուսինե Ավետիսյան

     (+374 11) 818-512
   lusine.avetisyan@mnp.am


 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<
>