Բնապահպանական ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի վարչություն


պետ՝  Լուսինե Ավետիսյան

     (+374 11) 818-503
    lusine.avetisyan@env.am

 

 

 


Ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի բաժին


բաժնի պետ - վարչության պետի տեղակալ՝ Մարինա Այդինյան

    (+374 11) 818-512
   marina.aydinyan@env.am


 


Շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական մեխանիզմների , ստանդարտների ու տեխնիկական կանոնակարգերի բաժին


պետ՝ Արթուր Ղավալյան

     (+374 11) 818-515
  artur.ghavalyan@env.am

 


 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<
>