Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչություն


պետ՝  Գագիկ Մանուչարյան

     (374-11) 818-542
   gagik.manucharyan@env.am


 

 


Կլիմայի փոփոխության և մթնոլորտային օդի պահպանության քաղաքականության բաժին


պետի ժ/պ`  Լարա Սարգսյան

    (374-11) 818-535
  Lara.sargsyan@env.am

 

 


Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և ջրային ռեսուրսների պահպանության քաղաքականության բաժին


պետ`  Լիլիթ Աբրհամյան

    (374-11) 818-527
   lilit.abrahamyan@env.am

 

 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<
>