Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչություն


պետ՝  Գագիկ Մանուչարյան

     (374-11) 818-542
   gagik.manucharyan@mnp.am
 

 


Կլիմայի փոփոխության և մթնոլորտային օդի պահպանության քաղաքականության բաժին


պետ` Ասյա Մուրադյան

    (374-11) 818-535
   asya.muradyan@mnp.am

 

 

Կենսաբազմազանության և կենսաանվտանգության պահպանության քաղաքականության բաժին


պետ`

թափուր

    (374-11) 818-521
  
 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և ջրային ռեսուրսների պահպանության քաղաքականության բաժին


պետ`  Լիլիթ Աբրհամյան

    (374-11) 818-527
   lilit.abrahamyan@mnp.am

 

 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<
>