Ընդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչություն

պետր ժ/պ՝  Քրիստինե Բաղդասարյան

   (+374 11) 818-528
  kristine.baghdasaryan@env.am

  
  


Ընդերքի պահպանության քաղաքականության բաժին


պետ՝  Արարատ Աղաբեկյան

    (+374 11) 818-525
  ararat.aghabekyan@env.am


 

 

Հողերի պահպանության քաղաքականության բաժին


պետ՝  Քրիստինե Բաղդասարյան

   (+374 11) 818-528
  kristine.baghdasaryan@env.am


 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<
>