Ընդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչությունպետ
՝  Վիգեն Ավետիսյան

  (+374 11) 818-526
  vigen.avetisyan@mnp.am


 


Ընդերքի պահպանության քաղաքականության բաժին


պետ՝  Արարատ Աղաբեկյան

    (+374 11) 818-525
  ararat.aghabekyan@mnp.am


 

 

Հողերի պահպանության քաղաքականության բաժին


պետ՝  Քրիստինե Բաղդասարյան

   (+374 11) 818-528
  kristine.baghdasaryan@mnp.am


 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<
>