Հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչություն


պետր ժ/պ՝  Քրիստինե Բաղդասարյան

   (+374 11) 818-528, (+374 11) 818-525
  kristine.baghdasaryan@env.am

  
  

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<
>