‹‹Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն ›› ՊՈԱԿ

Կայք`   www.armmonitoring.am                                         


տնօրենի ժ/պ` Աֆանասի Լազարև

Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 46
     (+374 10)  55-55-02   (+374 10) 55-47-32
   wasteresearch@mail.ru, a.lazarev@env.am

 տնօրենի տեղակալ`  Կառլեն Հակոբյան

    (+374 10) 57-62-80
   hidroerkraban@env.am

 

 


տնօրենի տեղակալ` Գայանե Շահնազարյան

    (+374 10) 27-20-07
   gayane_shahnazaryan@yahoo.com, gayane.shahnazaryan@env.am


 

Տեղեկատվական վերլուծական և տեխնիկական սպասարկման ծառայություն

 
պետ`  Հովիկ Գասպարյան

    (+374 11) 810-082
   iac@env.am


 

Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի ծառայություն


պետ`  Սասուն Սահակյան

    (+374 10) 55-55-08
  armekomonitoring@mail.ru, sasun.sahakyan@env.am

 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<
>