Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչություն
պետի ժ/պ `  Էդգար Փիրումյան

     (+374 11) 818-548
  edgar.pirumyan@env.am
URL: www.wrma.am


 


 

պետի տեղակալ` Արտյոմ Մխիթարյան

    (+374 11) 818-546
   artyom.mkhitaryan@env.am

 

 

Ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժին

պետ` Սևակ Մաթիլյան

    (+374 11) 818-541
   sevak.matilyan@env.am

 

 

 

Կենսառեսուրսների թույլտվությունների բաժին

պետ` Սևակ Բալոյան

     (+374 11) 818-581
    sevak.baloyan@env.am

 


Մթնոլորտ արտանետումների և թափոնների կառավարման բաժին

պետ` Մեխակ Ղազարյան

    (+374 11) 818-530
   mekhak.ghazaryan@env.am

 


 

Ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժին


պետ` Օրի Ավետիսյան

    (+374 11) 
   ori.avetisyan@env.am


 


Պետական կադաստրների, ռեեստրների վարման և մոնիթորինգի բաժին

պետ` Աշոտ Վարդևանյան

    (374-11) 818-578
   ashot.vardevanyan@env.am


 


Հյուսիսային ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

պետ` Լևոն Միքայելյան

     (0322) 22805
   levon.mikaelyan@env.am

 

 

Հրազդանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

պետ` Անդրանիկ Առաքելյան

   (+374 11) 818-545
   andranik.arakelyan@env.am

 


Սևանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին


պետ` Աշոտ Սարգսյան

    
   

 


Ախուրյանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

պետ` Արարատ Վարդանյան

    
   


Հարավային ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

պետ` Արամ Գրիգորյան

    ((+0285) 67071
   aram.grigoryan@env.am


 


Արարատյան ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

պետ` Խաչիկ Հարությունյան

    (374-11) 818-547
   khachik.harutyunyan@env.am

 

 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<
>