ԿԱԴԱՍՏՐ և ՌԵԵՍՏՐՆԵՐ/Արխիվ

01.01.2018- 31.12.2018թթ. Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման
սահմանաքանակների հաստատված նախագծեր 

 Հ/հ  Կազմակերպության  անվանումը       Մարզը
4-րդ եռամսյակ
1

<<Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն>> ՓԲԸ

ք. Երևան

2

<<Քլինլենդ>> ՍՊԸ

ք. Երևան

3

<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ

ք. Երևան

4

<<Արագած-Պեռլիտ>> ԲԲԸ

Արագածոտնի մարզ
3-րդ եռամսյակ
1  <<Մաքուր երկաթի գործարան>> ԲԲԸ

 ք.Երևան

2  <<Քոնթուրգլոբալ Հիդրո Կասկադ>> ՓԲԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ

3  <<Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատ>> ՓԲԸ

ՀՀ Լոռու մարզ

4  <<Նիկոլ Դուման>> ԱԿ

 ք. Երևան

5  <<Երևանի գարեջուր>> ՓԲԸ

 ք. Երևան

6  <<Խաչհար>> ՍՊԸ

 ք. Երևան

7  <<Նարիմանյան>> ՍՊԸ  ք. Երևան
2-րդ եռամսյակ
1 <<Լիճքվազ>> ՓԲԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ

2 <<ԱՄՓ հոլդինգ >> ՍՊԸ

ք. Երևան

3 <<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ

ք. Երևան

4 <<Հայկական ԱԷԿ>> ՓԲԸ

ՀՀ Արամավիրի մարզ

5 <<Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ>> ՓԲԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ

6 <<Ձուլակենտրոն>> ԲԲԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզ

7 <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ

ք. Երևան

8 <<Գեո պրո մայնինգ գոլդ>> ՍՊԸ

ՀՀ Արարատի մարզ, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ

9 <<Մաքուր երկաթի գործարան>> ԲԲԸ

ք. Երևան

     
1-ին եռամսյակ
1 <<Մեղրաձոր Գոլդ>> ՍՊԸ ՀՀՀ Կոտայքի մարզ
2 <<ՀրազՋԷԿ>> ԲԲԸ ՀՀ Կոտայքի մարզ
3 <<Կապանի լ-հարստացման կոմբինատ>> ՓԲԸ ՀՀ Սյունիքի մարզ
4 <<Արմենիան Տիտանիում Փրոդաքշն>> ՍՊԸ

ք. Երևան

 

 

<
>