ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎ 2016թ., 2015թ.

01.01-20.12.2016թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ

 1. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 102.2016թ. N 137-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 2. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 10.03.2016թ. N 225-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 19)
 3. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.02016թ. N 313-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 27)
 4. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 337-Ն որոշում (5-րդ կետ) (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 29)
 5. "Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 338-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 31)
 6. "Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 12-32 արձանագրային որոշում
 7. "Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 357-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 33)
 8. "Հող հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի N 1151-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 368-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 33)
 9. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 21.04.2016թ. N 396-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 36)
 10. "Սևանա լճում էկոհամակարգերի վերականգնման նպատակով տնտեսական գործունեություն իրականացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 21.04.2016թ. N 473-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 38)
 11. "Հարավային ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 26.05.2016թ. N 539-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 44)
 12. "Հարավային ջրավազանային տարածքի կառավարման 2016-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 26.05.2016թ. N 20-3 արձանագրային որոշում
 13. "Բնապահպանական, հիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային անվտանգության, հակահրդեհային նորմերի և կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց մասին համապատասխան մարմիններին լիազոր մարմնի կողմից տեղեկացնելու կարգը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 02.06.2016թ. N 649-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 51)

14 “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 31-ի N 338-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասինՀՀ կառավարության 23.06.2016թ. N 751-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 56)

 1. "Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտուր իրականացնելիս օզոնաքայքայիչ նյութերի և դրանք պարունակող արտադրանքի տեղափոխման և օզոնաքայքայիչ նյութերի հաշվառման մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրին միանալու մասին" արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 29.07.2016թ. N 791 - Ա որոշում
 2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 217-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասինՀՀ կառավարության 21.07.2016թ. N 767-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 57)
 3. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 17-ի N 591-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 29.07.2016թ. N 809-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 61)
 4. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի նիստի N 37 արձանագրության 10-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 29.07.2016թ. N 29 արձանագրային որոշում
 5. "Կենդանական աշխարհի օբյեկտների (որսահանդակների) պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման կարգը և որսահանդակների ցանկը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 18.08.2016թ. N 860-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 66)
 6. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1465-Ն և 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1209-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N 929-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 68)

21 "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մարտի 17-ի N 293-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N 930-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 68)

22 "ՄԷՏԷՔՍԻՆ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիզենզիա տալու մասին" ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N 933-Ա որոշում

23 "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 13.10.2016թ. N 1057-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 77)

24. «Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջո-ցառումների 2017 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ.N 38-36 արձանագրային որոշում

25 "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 20.10.2016թ. N 1071-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 78)

26 "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 383-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 10.11.2016թ. N 1174-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 85.1)

27. «Բնապահպանական խնդիրների ռազմավարական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման ու դրանցով նախատեսված գործողությունների և միջոցառումների իրականացման արդյունքների մոնիթորինգի ընթացակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 01.12.2016թ. N 48-7 արձանագրային որոշում

28. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի նիստի N36 արձանագրության 8-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման հավելվածում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 01.12.2016թ. N 48 արձանագրային որոշում

29. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.12.2016թ. N 1255-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 90)

30 . «Հայաստանի Հանրապետությունում

>
© 2011-2017 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Շրջակա միջավայրի նախարարություն
Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան,0010, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարության 3-րդ տուն, հեռ.+374 11 818559, Էլ.հասցե` minenv@env.am
Կայքի պատասխանատու  ‹‹ՇՄՄՏԿ ›› ՊՈԱԿ

Վերջին թարմացումը` 2020-11-26