ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐԽԻՎ 2017թ

30.10.2017թ. Եզրակացություններ

1.<<Կոտայքի և Գեղաքունիքի ԿԿԹԿ>> ՍՊԸ /Կոտայքի և Գեղաքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի կազմակերպման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 

06.09.2017թ. Եզրակացություններ

1. «Արինչո» ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ակունքի տուֆի հանքավայրի հյուսիս-արևմտյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
2. <<ԲՆԱՔԱՐ ՏՈՒՖ>> ՍՊԸ / ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի տուֆի հանքավայրի արևելյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
3. <<Քաղաքաշինության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ>> ԲԲԸ /  ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
4. «Դիլիջան» հանքային ջրի գործարան>> ՍՊԸ / ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 2/54 (1K) հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
5. <<ԱՐԹՎԱՆ>> ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի երրորդ տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
6. <<Ախուրյանի Կոոպշին>> ՍՊԸ / ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուտի անդեզիտաբազալտների երևակման Կառնուտ 1 տեղամասում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
7. <<Գառնիի քարերի սիմֆոնիային մոտեցնող>> և <<Խոսրովի անտառ>> պետական արգելոցի այցելուների կենտրոնից դեպի Գառնիի քարերի սիմֆոնիա տանող գործող ճանապարհների վերականգնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
8. <<ԳԵՈՌԵՅԴ>> ՓԲԸ / ՀՀ Սյունիքի մարզի Մուցքի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակման շրջանում 2017-2019թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
9. <<Գևլեռ>> ՍՊԸ / Կապանի պղնձի հանքավայրի կենտրոնական հանքի նոր տրանսպորտային հանքուղու ելքից հանքայնացված ջրի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
10. <<Գոլդեն լենդ>> ՍՊԸ /  ՀՀ Սյունիքի մարզի Արևիսի բազմամետաղային հանքային դաշտում 2017-2020թթ ընթացքում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
11. <<Մաստարա>> ԱԿ / ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի երեխաների (Վիենի) զբոսայգու, Գորիսի երիտասարդների զբոսայգու, Գորիսի (Վարարակն) գետի աջափնյա հատվածի վերակառուցում, Գորիս քաղաքի պատմաճարտարապետական միջավայրի վերականգնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
12. <<Գրին Փաուր>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Մեղրի 2>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
13.<<Իջևանի գինու կոնյակի գործարան>>ՓԲԸ / ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Աղդանի (Ակնաղբյուրի) ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1PC հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
14. <<Կողբաքար>> ՍՊԸ Հարճիշս-Պտղավանի ԱԿԽ հանքավայրի բացահանքի շահագործման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
15. <<110կվ Լալվար և Նոյեմբերյան օդային գծի տեղափոխում նախագծի>>  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
16. <<Մետալս Մայնինգ Գրուպ>> ՍՊԸ / Շամբի բազմամետաղների հանքերևակման տեղամասում 2017-2020թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
17. <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփանի>> ՍՊԸ / <<Սպառողական հատկությունները կորցրած կապարե կուտակիչների պահեստ>> նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
18. <<Մովարթստուդիո>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Երևանի քաղաքի Գ. Ստեփանյանի անվան թիվ 135 հիմնական դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
19. <<ՍԵՎ ՏՈՒՖ>> ՍՊԸ / ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի բազալտի երևակման տարածքի 2017-2018թթ երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեեցության նախնական գնահատման հայտ
20. Շ. Մկրտչյան Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Արշակունյաց 127/19 հասցեում գտնվող արտադրական մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
21. «Տաթևիկ-3» ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կաքավաձորի տուֆերի հանքավայրի Ներքին Բազմաբերդի տեղամասի տարածքում 2017-2018թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
22. <<ՀԳՆՔ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ / <<Որոտան-7>> ՓՀԷԿ-ի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ
23. <<ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված <<Զորաց քարեր>> հուշարձանի մերձակա տարածքում զբոսաշրջային գոտու ստեղծման աշխատանքային նախագծի նախնական գնահատման հայտ
24. <<Բարձրավորլտ էլեկտրացանցեր>> ՓԲԸ / <<Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր>> ՊՈԱԿ-ի <<Արևիք>> ԱՊ Բողաքար գետի ափին հարող 4.26 հա տարածքի անտառապատման նախագծի նախնական գնահատման հայտ
25. <<Քեմփ Վենչուրս>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Ստեփանավանի թիվ 3 հիմնական դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ


06.07.2017թ. Եզրակացություններ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանա լճի Բերդկունք համայնքին հարող հատվածում Սևանի իշխանի աճեցման ցանցավանդակային տնտեսության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Սևան Ակվա>> ՓԲԸ

Կարճաղբյուր համայնքի ձկնաբուծական համալիրի սելեկցիոն տն տեսության, բացօթյա ավազանների և դրան պատկանող ենթակառուցվածքների կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Սևանի իշխան>> ՓԲԸ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի հրաբխային տուֆի հանքավայրի Արևելյան տեղամասի արդյունահանման գնահատման հաշվետվություն / <<Բնաքար տուֆ>> ՍՊԸ

 Լիճվազ-Թեյի ոսկու հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն (եզրակացություն)


15.06.2017թ. Եզրակացություններ

<<Սպառողական հատկությունները կորցրած կապարե կուտակիչների պահեստ>> նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

<<Որոտան-7>> ՓՀԷԿ-ի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ

ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Աղդանի (Ակնաղբյուրի) ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1PC հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


28.04.2017թ. Եզրակացություններ
<<Նարվանա>> ՍՊԸ
<<Կրիվոյշին>> ՍՊԸ
<<Վալոդյա Գրիգորյան>> ՍՊԸ
<<Վարդան Աղբյուր>> ՍՊԸ
<<Մայն Ինվեստ>> ՍՊԸ
<<Գրին Փաուր>>ՍՊԸ
<<Ֆուլ Սթոուն>>ՍՊԸ
<<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>>- Խոր Վիրապ
<<Լիլի Արման>>ՍՊԸ
<<Էդգար Արման>>ՍՊԸ
Վազաշեն ՕԳ
<<Վագ Քար>>ԱՊԸ
<<Սահակ -1>>ՍՊԸ
<<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ Դվին


17.02.2017թ. Եզրակացություններ
<<Ռենկո Արմէստեյտ>> ՍՊԸ - Երևանում նոր համակցված շոգեգազային ցիկլով ՀՇԳՑ էլեկտրակայանի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն  
<<Մառա և դուստրեր>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Ռաֆայել Իշխանյանի անվան Երևանի թիվ 153 դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
<<Ինջիներինգ Էվրոս>> ՍՊԸ - Նոր Խարբերդի Մ. Ղազարյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<ՄԼ Մայնինգ>> ՍՊԸ – Արտենիի պեմզային ավազների հարավային տեղամասի տարածքում 2017-2019թթ երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<ՄԼ Մայնինգ>> ՍՊԸ – Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի շահագործման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Այրն Մայնինգ>> ՍՊԸ -  ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի երկաթի երևակումում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<Ջրտուք>> ՍՊԸ - <<Վեդիի ջրամբարի կառուցում Արարատյան հարթավայրի ոռոգման համար>> աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
<<Սթոուն Գրուպ>> ՍՊԸ - ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի 7-C1-II ենթաբլոկի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Օբսիդիան Սթոն>> ՍՊԸ - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագածավանի օբսիդիանի երևակման <<Վանակատ>> տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<Սամվել-Արտյոմ>> ՍՊԸ - ՀՀ Արարատի մարզի Արտավազդի օնիքսանման մարմարի, տրավերտինի և գունավոր փշրաքարերի հանքավայրի տրավերտինի հյուսիս-արևմտյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
«Մխիթար պապիի թոռնիկներ» ՍՊԸ - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ակունքի տուֆի հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Կիր-Քար>> ՍՊԸ - ՀՀ Շիրակի մարզի Ջաջուռի կրաքարերի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Ամրիտամ>> ՍՊԸ - <<Գնդեվանք-1>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ


15.02.2017թ. Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլանի 2017-2022թթ. միջոցառումների ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն / <<Գեոինֆո>> ՍՊԸ
եզրակացություն

<
>