Կենսաբազմազանության և անտառային քաղաքականության վարչություն

 պետ՝  Արթուր Պետրոսյան

     (+374 11) 818 534

    artur.petrosyan@env.am

 

 

Կենսաբազմազանության և կենսաանվտանգության  քաղաքականության բաժին


պետ՝ Ոսկեհատ Գրիգորյան

    (374-11)  818 553
   voskehat.grigoryan@env.am


 

 

 

Անտառային և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների քաղաքականության  բաժին

պետ` Ինեսա Զարգարյան

    (374-11) 818 521
   inesa.zargaryan@env.am

 

 

 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<
>