Կենսաբազմազանության և անտառային քաղաքականության վարչություն

 պետ՝  Արթուր Պետրոսյան

     (+374 11) 818 534

    a.g.petrosyan@yandex.ru

 

 

Կենսաբազմազանության և կենսաանվտանգության  քաղաքականության բաժին


պետ՝ Ոսկեհատ Գրիգորյան

    (374-11)  818 553
   voskehat.grigoryan@mnp.am


 

 

 

Անտառային և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների քաղաքականության  բաժին

պետ` Ինեսա Զարգարյան

    (374-11) 818 521
   inesa.zargaryan@mnp.am

 

 

 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<
>