ՀՀ բնապահպանության նախարարության ստացած հարցումների վիճակագրությունը

2016 թ. առաջին կիսամյակում ՀՀ բնապահպանության նախարարության ստացած հարցումների վիճակագրությունը

2016 թվականի առաջին կիսամյակում քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը ստացել է բնապահպանական բնույթի 2230 գրություն (տարբեր տեսակի թույլտվություններ կամ լիցենզիաներ տրամադրելու հայտեր), որից` փաստաթղթային 1593, իսկ 367-ը էլեկտրոնային եղանակով կամ ընդհանուր թվի 28.6%: Ստացված բոլոր դիմումներին պատասխանվել է, իսկ նախարարության իրավասություններից դուրս գործառույթներին վերաբերող գրությունները վերահասցեագրվել են պատասխանատու գերատեսչություններին, ինչի մասին օրենքով սահմանված ժամկետներում դիմումատուները տեղեկացվել են:


2015 թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության ստացած հարցումների վիճակագրությունը

2015 թվականն քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը ստացել է բնապահպանական բնույթի 3402 գրություն (տարբեր տեսակի թույլտվություններ կամ լիցենզիաներ տրամադրելու հայտեր), որից` փաստաթղթային 2546, իսկ 856-ը էլեկտրոնային եղանակով կամ ընդհանուր թվի 25.2%: Ստացված բոլոր դիմումներին պատասխանվել է, իսկ նախարարության իրավասություններից դուրս գործառույթներին վերաբերող գրությունները վերահասցեագրվել են պատասխանատու գերատեսչություններին, ինչի մասին օրենքով սահմանված ժամկետներում դիմումատուները տեղեկացվել են:  

 

<
>