ՀՀ բնապահպանության նախարարության ստացած հարցումների վիճակագրությունը

2018թ. 1-3 եռամսյակների ընթացքում ստացած հարցումների ընդհանուր թիվը կազմում է 204 հատ, որից․

  • քաղաքացիներից՝ 58 հատ,
  • ՀԿ-ից՝ 64 հատ,
  • լրագրողներից՝ 16 հատ։

2017թ.ընթացքում ստացած հարցումների ընդհանուր թիվը կազմում է 176 հատ, որից․

  •  քաղաքացիներից՝ 46 հատ,
  •  ՀԿ-ից՝ 54 հատ,
  •  լրագրողներից՝ 23 հատ։

2016թ.ընթացքում ստացած հարցումների ընդհանուր թիվը կազմում է 115 հատ, որից

  • քաղաքացիներից՝ 21 հատ,
  • ՀԿ-ից՝ 67 հատ,
  • լրագրողներից՝ 10 հատ։

2016 թ. առաջին կիսամյակում ՀՀ բնապահպանության նախարարության ստացած հարցումների վիճակագրությունը

2016 թվականի առաջին կիսամյակում քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը ստացել է բնապահպանական բնույթի 2230 գրություն (տարբեր տեսակի թույլտվություններ կամ լիցենզիաներ տրամադրելու հայտեր), որից` փաստաթղթային 1593, իսկ 367-ը էլեկտրոնային եղանակով կամ ընդհանուր թվի 28.6%: Ստացված բոլոր դիմումներին պատասխանվել է, իսկ նախարարության իրավասություններից դուրս գործառույթներին վերաբերող գրությունները վերահասցեագրվել են պատասխանատու գերատեսչություններին, ինչի մասին օրենքով սահմանված ժամկետներում դիմումատուները տեղեկացվել են:


2015 թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության ստացած հարցումների վիճակագրությունը

2015 թվականն քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը ստացել է բնապահպանական բնույթի 3402 գրություն (տարբեր տեսակի թույլտվություններ կամ լիցենզիաներ տրամադրելու հայտեր), որից` փաստաթղթային 2546, իսկ 856-ը էլեկտրոնային եղանակով կամ ընդհանուր թվի 25.2%: Ստացված բոլոր դիմումներին պատասխանվել է, իսկ նախարարության իրավասություններից դուրս գործառույթներին վերաբերող գրությունները վերահասցեագրվել են պատասխանատու գերատեսչություններին, ինչի մասին օրենքով սահմանված ժամկետներում դիմումատուները տեղեկացվել են:  

 

<
>